نحوه پرداخت وجه در وبسایت گالری فرش و تابلو فرش شکوری کارپت

شما هم می تونید با رفتن به سایت درگاه پرداخت اینترنتی زرین پال درگاه خود را داشته باشید

شما هم می تونید با رفتن به سایت درگاه پرداخت اینترنتی سپرده درگاه خود را داشته باشید

شما هم می تونید با رفتن به سایت درگاه پرداخت اینترنتی آقای پرداخت درگاه خود را داشته باشید

پرداخت در سایت گالری فرش شکوری