سوالات متداول

فروشگاه فرش و تابلوفرش شکوری

قطعاً حفظ ارزش پولی دارایی نسبت به گذر زمان یگی ار گارهای است که هر شخص باید انجام دهد. خرید فرش با کیفیت و مرغوب هم نه تنها هزینه تراشی الکی محسوب نمی شود بلکه مانند طلایی است که در زمان نیازمندی می توان روی آن حساب باز کرد چرا که نه تنها در گذشت زمان قیمت آن با توجه به شرایط اقتصادی نامناسب ایران کاهش پیدا نمی کند بلکه افزایش قیمت هم پیدا می کند به جرئت میتوانیم بگوییم که قیمت فرش دستبافت ایرانی همتراز با طلا شاید حتی بیشتر از طلا هم افزایش داشته باشد زیرا که عوامل زیر در قیمت فرش دستبافت تأثیرگذار هستند.

  • کمبود بافنده فرش دستبافت
  • بافت کم از یک طرح و نقشه
  • افزایش قیمت مصالح بافت
  • افزایش قیمت با توجه به اقتصاد ویران ایران   

فروشگاه فرش و تابلوفرش شکوری

فروشگاه فرش و تابلوفرش شکوری

فروشگاه فرش و تابلوفرش شکوری

فروشگاه فرش و تابلوفرش شکوری